201703171 עופר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי הכולל: מרתף, חניה מקורה ובריכת שחיה הבקשה כרוכה
בהקלות .

מס' בקשה: 1 20170317 מספר תיק בנין: 470830

שם המבקש: לוי לי גדי

כתובת: עופר ,

גוש: 11796 חלקה: 73 מגרש: 83

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בנין צידי מערבי עד של 2.85 מ' לטובת בריכת השחיה .
2. חריגה של חדר מכונות תת קרקעי מעבר לקו בניין צידי מערבי עד של 1.5 מטר .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201703191 הדיונה 35, שכונה 12, קיסריה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בתי מגורים חד משפחתי, דו קומתי הכולל מרתף ובריכת שחיה .

מס' בקשה: 1 20170319 מספר תיק בנין: 6139

שם המבקש: אורן , חן אורן מורן

כתובת: קיסריה 12 ,

גוש: 10640 חלקה: 1 מגרש: 18

הבקשה כוללת את הקלות :
1. שינוי בגובה המרתף -מ 2.20 מ' המותרים ל- 2.45 מ'.
2. ניוד של 2.09 מ' משטח עיקרי לשטח שירות לטובת שטח מקורה בקומת הקרקע .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170523 הסדנאות 10

בקשה מס': 20170523

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

רנובו בע"מ מרחוב הסדנאות 10 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הדר 42 הרצליה
גוש: 6536 חלקה: 718 מגרש: 14
מהות הבקשה:
– הודעה בדבר הגשת בקשה להיתר בניה מכוח סעיף 27 ל תמ"א 38 ל:
הריסת בנין והקמתו מחדש בתוספת זכויות בניה
בית מגורים משותף חדש בן 7.5 קומות (מתוכם 3 קומות מהתב"ע),כולל קומת קרקע,
30 יחי"ד (מתוכם 12 יחי"ד מהתב"ע), מעלית, ממ"דים, גזוזטראות,מרפסת גג, פרגולה,
מתקנים וחדרים טכניים,פתוח שטח וגדרות.
מעל 2 קומות מרתף הכוללות:חניות וחדרים טכניים.
– הקלה של עד 10% בקו בנין צידי דרומי 3.6 מ' במקום 4.0 מ'.
– הקלה של עד 10% בקו בנין צידי מזרחי 3.6 מ' במקום 4.0 מ'.
– הקלה של עד 40% בקו בנין קדמי ואחורי לגזוזטראות.
– הקלה בגין ביטול מרפסות שירות.
– הקלה לתכסית מרתפי חניה 90% במקום 80% המותרים.
– הקלה להגדלת תכסית קומה עליונה 70% במקום 50% המותרים.
– הקלה לבניה בפינות המגרש מעבר לקווי הבניין בהתאם לבניינים הגובלים ברחוב

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20160157 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160157
שם המבקש פריד אבראהים כריני
ת .זהות 057554727
בגוש: 18769 חלקה: 3 מגרש: 8/1
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
– מחסן ומדרגות גישה למחסן מקירות מוצעים בקו בניין קדמי בנסיגה
של 0.00 מ' / 1.00 מ' בהתאם לתקנות סטייה ניכרת מתכנית התשס"ב
2002 סעיף 2 (5) (ב).

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

1320140085 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320140085

שם המבקש: עלינאת אחמד עומר שם העורך: מוראד אדריס
בגוש: 15562 חלקה: 39 מגרש: 39/8 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: מתן חוקית לקומת מגורים מעל בנין קיים עם היתר בנייה המורכב משלוש קומות ומרתף +שנוי שימוש ממגורים למחסנים וחדר עבודה במרתף .
במגרש 2 מבנים וסה"כ 5 יח"ד .
מהות ההקלה :1- הוספת קומה מעל מס' הקומות המותר לפי התכנית במסגרת גובה מותר, כאשר הוספת הקומה משתלב בסביבה הקרובה .
2- הוספת דירה מגורים מעל מס' דירות לפי התכנית במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים 5 דירות במקום 4 .
3- הקלה בגובה בניין 16.3 מ' במקום 15 מ' באזור חדר מדרגות בלבד

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170333 הבשור 53, שכונת גבעולים ג'

בקשה מס': 20170333

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה שוהם הוגשה ע"י: בוטון מרדכיבוטון נויה ברחוב הבשור 53 שהם

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: שהם, שכונה: גבעולים (ג') ,רחוב הבשור 53 , שכונה: גבעולים (ג')

גוש: 4123, מגרש: 3530, יעוד: מגורים ב' – קוטג'ים טוריים.
גוש: 6850, חלקה: 119, מגרש: 3530, יעוד: מגורים ב' – קוטג'ים טוריים.

מהות הבקשה להקלה:
תכנית שינויים להיתר מס 20010159 הכוללת תוספת בניה בקומת קרקע ובקומה א', שינויים בחזיתות המבנה ושינויים פנימיים ביח"ד, בבנין בן 10 יח"ד.

כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב האודם 63, ת.ד. 1, שוהם 60850, בימים א', ד' 13:00-08:30, ג' 19:00-16:00
כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 15 ימים מיום פרסום מודעה זו.
עו"ד גיל ליבנה, יו"ר הועדה המקומית שוהם

20160440 סמדר 13

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

תוספת לדירה בקומה א' בשטח של 31.20 מ"ר,שרות בשטח של 9.24 מ"ר ומרפסת מקורה תלויה.

מס' בקשה: 20160440 מספר תיק בנין: 54970002161

שם המבקש:
מרחום מיכאל

כתובת: ראש העין, סמדר מספר 13

גוש: 5511 חלקה: 84 מגרש: 2161

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170337 באר גנים (ניצנים) 1060

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי+הקלה

גוש: 376 חלקה: 140 מגרש: 1060

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1060

יעוד:

בקשה מספר: 20170337

ע"י : בוירסקי מרדכי בוירסקי רחל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20171517 אנשי בראשית 25 א'

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל תכנית שינויים לבית במגרש B , ביטול חניה מקורה, תוספת שטחים עיקריים בקומת קרקע, שינויים פנימיים ושינוי חזיתות+ הגדלת פרגולה.

בגוש 6442 חלקה 170 מגרש
מס' בקשה: 20171517
כתובת: אנשי בראשית 25 א הוד-השרון
ע"י מולד עופר ויעל

מהות ההקלה המבוקשת:

מבוקשת הקלה לביטול חובה לקרות חניות בניגוד לאמור בתכנית הר/1002

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170589 אזור תעשיה חצב

פרסום הקלה/שימוש חורג/סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בקשה:

בתיק בניה מס':93 תשריט מס': 20170589

בגוש:5657 חלקה: 5 ישוב: אזור תעשיה חצב

שם המבקש:אשד איגרא

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 16:00-12:30, ביום ד' בין השעות 14:30-08:30
ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

20160739 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160739
שם המבקש טאהר סאמי כיאל
ת .זהות 302982079
בגוש: 18525 חלקה: 18 מגרש: 5/1
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) ממ"ד מוצע בקו בניין מזרחי בנסיגה של 1.00 מ' / 1.40 מ' , בניין מוצע
מעל שתי קומות קיימות בקו בניין דרומי בנסיגה של כ- 3.0 מ' .
בהתאם לתכנית מתאר 2.0 מ' מאושרת ג/7973 באזור מגורים ב'
הנסיגה הנדרשת היא 2.0 מ' .
(ב) תוספת קומה נוספת: קומה רביעית: עליית גג, בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 באזור מגורים א' מותר עד 3 קומות .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20160616 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160616
שם המבקש פדל מחמוד עלי
ת .זהות 020703559
בגוש: 18543 חלקה: 82 מגרש: 3
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
אחוז הבניה בשטח שרות במפלס 0.00+: 18% וסה"כ אחוזי הבניה בשטחי
שרות בהתאם לטבלת שטחים מבוקשים: 35% בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 באזור מגורים א', אחוז הבניה המותר בשטח שרות במפלס
6% וסה"כ אחוזי הבניה המקסימליים המותרים בשטחי שרות הם 24%.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

1320140018 מג'אר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1320140018

שם המבקש: בדר ראמי שם העורך: גאנם האיל
בגוש: 15570 חלקה: 7 מגרש: 7/4 בכתובת: מג'אר

מהות הבקשה: מתן חוקיות לשינויים מהיתר מס' 113/03 לבניין קיים ( קומת מגורים ,שתי יח"ד ,מעל קומת עמודים )במגרש קיים בית נוסף בעל יח"ד אחת ,סה"כ יח"ד במגרש 3 .

מהות ההקלה : העברת אחוזי בנייה מקומה לקומה במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים .
2- אי שמירת מרווח מהצדדים 2.80 מ' במקום 3.0 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170358 סעדיה גאון 20

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הריסת בית מגורים קיים בשטח של 114.67 מ"ר והקמת בית מגורים חדש 1 יח"ד בשטח כולל של 184.35 מ"ר, ממ"ד בשטח של 13.79 מ"ר ושרות בשטח של 11.23 מ"ר.

מס' בקשה: 20170358 מספר תיק בנין: 4594

שם המבקש:
דוד רחלי ויוחאי

כתובת: ראש העין, סעדיה גאון מספר 20

גוש: 4253 חלקה: 63 מגרש: 2

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20160645 האורגים 21

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומה א בביתן אחד במנה תעשיה קיים
2.מתן הקלה של:
2.1 גובה קומה א 2.25 מ' במקום 2.50 מ'

כתובת: האורגים 21 חולון גוש: 6786 חלקה: 21

על שם :ש.ד קליבנסקי אחזקות בע"מ תיק בניין מספר: 185000402 בקשה מספר : 20160645

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
1. גובה קומה א 2.25 מ' במקום 2.50 מ'

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20171016

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הבקשה הוגשה במסגרת רישוי זמין תוספת יח"ד מזרחית בקיר משותף הכוללת: קומת מרתף קומת קרקע, קומה א'2 חניות מקורות, בריכה פיתוח וגדרות.

בגוש 6443 חלקה 379 מגרש 96
מס' בקשה: 20171016
כתובת: הוד-השרון
ע"י שי קנדל

מהות ההקלה המבוקשת:

הגדלת תכסית הקרקע מבוקש 48% במקום 40% המותרים בתוכנית הר/1304

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20170061 כפר יסיף

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20170061
שם המבקש עפיף סלים דאוד
ת .זהות 053770400
בגוש: 18768 חלקה: 36 מגרש: 1/2
ישוב: כפר יסיף
מהות ההקלה:
1 .תוספת שטח של 20% מהשטח הכולל המותר לבנייה בסה"כ 214 מ"ר, לפי
סעיף 151(ב3) (1) לחוק התכנון והבנייה .
2 .תוספת שתי קומות : קומה רביעית וחמישית מעל המותר.
3 .תוספת 5 מ"ר לכל ממ"ד ובסה"כ תוספת 45 מ"ר.
4 .תוספת של 5% מעל המותר לצורך נגישות ובסה"כ 35 מ"ר.
5 .סה"כ אחוזי בניה בשטח עיקרי 152.5% וסה"כ אחוזי בנייה בשטח שירות
45.84% מבוקשת ותכסית 62.7%.
6 .סה"כ אחוזי בנייה לפי התכנית המאושרת ובתוספת אחוזי בנייה לפי החוק
.194.3%
7 .גובה הבנייה המבוקשת הינו 14.40+ מ' וסה"כ יחידות מבוקשות הינו 9
יח"ד.
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/4228 באזור מגורים ב' , סה"כ אחוזי בנייה
מותרים בשטח עיקרי 129% וסה"כ אחוזי בנייה מותרים בשטחי שירות 21%
וסה"כ אחוזי בנייה מותרים 150% ותכסית מותרת 50%
מותר לבנות עד 3 קומות בגובה 12.0+ מ' , וסה"כ יחידות דיור מותרים 6 יח"ד.

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20170408 יצהר 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 426 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: יצהר 8

ההקלות המבוקשת :
בקו בניה צדדי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20172529 פטל 8, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 442006 מס' בקשה: 20172529

בגוש: 10431 חלקה: 247 מגרש: 93

רחוב: רחוב פטל 8, קריית ביאליק

שם מבקש: שי עגיל

מהות הבקשה:

הוספת מצללה בחריגה מקו בנין קדמי כולו, מדרגות כניסה חיצוניות ושינוי מיקום החניה.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20150572 יד מרדכי

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל קידוח יד מרדכי 12 הסדרה בדיעבד והצבת מבנה הכלרה + הקלה

גוש: 2824 חלקה: 2 מגרש:

בכתובת: יד-מרדכי, מבנה מספר:

יעוד: חקלאות

בקשה מספר: 20150572

ע"י : מקורות בע"מ מחוז דרום

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20170380 הרחבה 53, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי+הקלה

גוש: 2783 חלקה: 2 מגרש: 53

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 53

יעוד:

בקשה מספר: 20170380

ע"י : הגלילי יהל איתן הגלילי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

20160682 נווה ים 33

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי דו קומתי הכולל מרתף, ממ"ד, בריכה, מחסן, גדרות
ועבודות פיתוח .

מס' בקשה: 20160682 מספר תיק בנין: 8475

שם המבקש: מלכה יובל

כתובת: חדרה, נווה ים מספר 33
גוש: 10570 חלקה: 541 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
פרסום נוסף בדבר הקמת בריכת שחיה באזור מגורים א' בשטח הקטן מ – 700 מ"ר.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170578 כפר סירקין

פרסום הקלה/שימוש חורג/סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בקשה:

בתיק בניה מס':8350 תשריט מס': 20170578

בגוש:4048 חלקה: 17 ישוב: כפר סירקין

שם המבקש:סדן שי

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 16:00-12:30, ביום ד' בין השעות 14:30-08:30
ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

20160742 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160742
שם המבקש אליאס איב כנעאני
ת .זהות 054817606
בגוש: 18548 חלקה: 1 מגרש: 7
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
(א) סה"כ אחוזי הבניה במפלס 0.0+/4.0+: 37.91% והתכסית מוצעת במפלס
37.91%.
בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/6763 באזור מגורים א', סה"כ אחוזי
הבניה המותרים במפלס 36% והתכסית המותרת במפלס 36%.
(ב) תוספת קומה ועליית גג מעל המותר: קומה חמישית ושישית בגובה של
18.50 + מ', בהתאם לתכנית ג/6763 באזור מגורים א', מותר עד 4
קומות גובה מבנה מקסימלי מותר 12.0+ מ' .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

20172527 קרן היסוד 27, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה.
תיק בנין: 24462 מס' בקשה: 20172527

בגוש: 11555 חלקה: 123 מגרש:

רחוב: רחוב קרן היסוד 27, קריית ביאליק

שם מבקש: אריאלה שרון שמר

מהות הבקשה:

הוספת גזוזטרה תלויה מפלדה בקומה ב' בחריגה מקו בנין קדמי לבנין בן 3 קומות עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 2.0 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20172528 הפלמ"ח 36, קריית ביאליק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות בקשה להקלה

תיק בנין: 16454 מס' בקשה: 20172528

בגוש: 11550 חלקה: 34 מגרש:

רחוב: רחוב הפלמ"ח 36, קריית ביאליק

שם מבקש: חייט יעקב

מהות הבקשה:

הוספת גזוזטרה בחריגה מקו בנין קדמי ומדרגות לכניסה נפרדת בקומה א' עבור יח"ד אחת.

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה לחריגה של 2.0 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטרה הנמצאת 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים ואינה בולטת מעבר לקו האמור יותר מ-2 מ' או 40% מהמרווח הקדמי, הכל לפי הבליטה הקטנה יותר.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות.
התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל, יו"ר הועדה

20170219 דרך למרחב

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בניין דירות בן 8 קומות כולל קומת עמודים מפולשת וחנייה הכוללת 17 יח"ד לפי תמ"א 38.

מס' בקשה: 20170219 מספר תיק בנין: 603314

שם המבקש: גיל שושנה

כתובת: פרדס חנה – כרכור, דרך למרחב מספר

גוש: 10103 חלקה: 162 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

20170309 הציונות 41

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1.תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 8 קומות עבור 30 יח"ד מתוך 32 יח"ד.

כתובת: הציונות 41 חולון גוש: 6043 חלקה: 1971

על שם :סימון פטיטו בשם הדיירים תיק בניין מספר: 414301200 בקשה מספר : 20170309
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
 קו בניין קדמי של 4.60 מ' במקום 5.00 מ' למרפסות פתוחות בלבד.
 תוספת של 6% משטח החלקה (1697/32 מ"ר) עבור שיפור תכנון.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20171489 ארלוזורוב 23

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הריסת בית קיים ובניית בית חד קומתי + קומת מרתף+ חניה מקורה + בריכת שחיה

בגוש 6453 חלקה 45 מגרש
מס' בקשה: 20171489
כתובת: ארלוזורוב 23 הוד-השרון
ע"י כופרא אביב נתן

מהות ההקלה המבוקשת:

תוספת שטחי בניה במסגרת 6% לשיפור תכנון.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171488 הרקון 61

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל יחידת דיור דרומית (בית ב') הכוללת קומת קרקע, מחסן, חניה מקורה לגדרות

בגוש 6661 חלקה 38 מגרש א
מס' בקשה: 20171488
כתובת: הרקון 61 הוד-השרון
ע"י בת אור שושנה

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקטנת קו בניין צידי מערבי ב- 10% מ- 4.00 מ' ל- 3.60 מ'.
2. הקטנת קו בניין אחורי ב- 10% מ- 6.00 מ' ל- 5.40 מ'.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

20171480 אלוף הנצחון 8

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמה בית דו משפחתי, הריסה בית קיים הכולל מבני עזר, בכל יחידה תכלול: מרתף , קומת קרקע, קומה עליונה, פרגולה + 2 חניות אחד מהן מקורה+ גדרות ופיתוח שטח.

בגוש 6566 חלקה 159 מגרש
מס' בקשה: 20171480
כתובת: אלוף הנצחון 8 הוד-השרון
ע"י צברי ליאור , צברי שי ונתלי

מהות ההקלה המבוקשת:

1. שינוי במבנה הגג: מבוקש גג בטון שטוח במקום גג רעפים.
2. הקטנת קו בניה צידי לכיוון צפון מערב מ- 3.00 מ' ל- 2.90 מ'.
3. הקלה מתנאי להיתר לתנאי לתחילת העבודות לעניין הריסה ופינוי המבנים המיועדים
להריסה במגרש.
4. הקלה לגדר טיח אקרילי במקום חיפוי אבן.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

201702831 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת דו בית משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170283 מספר תיק בנין: 6129

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 149 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין אחורי -ב- 40 ס"מ בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702861 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170286 מספר תיק בנין: 6131

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 171 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין דרומי-אחורי בקיר עם פתחים , המהווים40 ס"מ.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702871 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת דו בית משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170287 מספר תיק בנין: 6130

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 176 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין אחורי ב- 40 ס"מ בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702901 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת בית מגורים דו משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170290 מספר תיק בנין: 6132

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 156 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין דרומי-אחורי בקיר עם פתחים , המהווים 40 ס"מ.

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

201702911 שכונת השדות, עתלית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל בקשה למתן היתר בניה:

בקשה להקמת דו בית משפחתי, דו קומתי .

מס' בקשה: 1 20170291 מספר תיק בנין: 6133

שם המבקש: נועם סהר חברה לבניה מ"בע

כתובת: עתלית, שכונת השדות

גוש: 10534 חלקה: 152 מגרש:

הבקשה כוללת את הקלות :
1. חריגה מקו בניין אחורי ב- 40 ס"מ, בקיר עם פתחים .

אפשר לעיין בתכנית ההגשה, במשרדי הוועדה המקומית, בימים שעות קבלת קהל:
יום א' 16:00-12:00, יום ג', ה', 12:00-08:00
כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה הנ"ל, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל את התנגדותו המנומקת בכתב, ולציין שמו וכתובתו המדויקים.
הכתובת להגשת התנגדויות: הוועדה המקומית חוף הכרמל, ד.נ. חוף הכרמל 30860. פקס: 04-8136295, טל: 04-8136215/290
התנגדויות מנומקות בכתב תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
כרמל סלע, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף הכרמל

20170651 איילון צפון

בקשה מס': 20170651

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

עיריית הרצליה – מנהל הנדסה מרחוב בן גוריון 22 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: איילון צפון הרצליה

גוש: 6522 חלקה: 89;
גוש: 6523 חלקה: 17 מגרש: 100, 101, 203, 300, 301, 402;
חלקה: 18; 24; 25; 26; 27; 28; 152; 157; 159; 160 מגרש:
100, 301, 402; חלקה: 182

מהות הבקשה:
– שינוי מיקום מעבר להולכי רגל בחלק המערבי של הפארק
ממזרח לנתיבי איילון , בהתאם לסעיף 14.2 לתכנית הר/1941

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170522 ישעיהו לייבוביץ

בקשה מס': 20170522

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

תדהר אינווסטמנט מרחוב תדהר 14 רעננה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: ישעיהו לייבוביץ הרצליה

גוש: 6591 חלקה : 15 מגרש: 4003;
גוש: 6591 חלקה : 16 מגרש: 4005; גוש: 6590 חלקה : 6 מגרש: 4005;

מהות הבקשה:
– הקלה מתכנית הר/ 2030 לתכסית מרתפים מ- 80% ל- 95% בכפוף להבטחת חלחול במגרשים

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

1720170012 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170012 להקמת 2 יחידות דיור חדשות ו-2 בריכות שחיה פרטיות.

שם המבקש: אבי מזרחי שם העורך: אשרת שפריר
בגוש: 15512 חלקה: 3 מגרש: בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקמת מבנה נוסף מעבר למס' המבנים המותרים במגרש (סה"כ 2 מבנים במרחק 6מ' בניהם במקום מבנה אחד מותר). הקלה מהוראות תכנית בדבר הקמת 2 בריכות שחיה פרטיות באזור מגורים ואי שמירת מרווחים מותרים, קדמי ( 1מ' מהגבול המזרחי ) וצדדיים (1.7 מ' מהגבול הדרומי) של בריכות השחייה האמורות.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170897 יחיא אביץ 18

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה – ראש העין בקשה למתן היתר בניה כפי שביקש עורך הבקשה.

הקמת בית מגורים 1 יח"ד בקומה אחת בשטח של 154.33 מ"ר, מרתף וממ"ד בשטח של 62.66 מ"ר, אחסנה בשטח של 6.75 מ"ר ומשטחים לא מקורים בשטח של 57.24 מ"ר.

מס' בקשה: 20170897 מספר תיק בנין: 55070930001

שם המבקש:
מעתוק קרוואני

כתובת: ראש העין, אביץ יחיא מספר 18

גוש: 5507 חלקה: 93 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר / אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין את התנגדותו המנומקת ולציין את כתובתו המדויקת ומספר טלפון.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הועדה המקומית".
חנוך עוז, יו"ר ועדת המשנה, ראש העין

20170172 נווה ים 41

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית דו משפחתי דו קמתי .

מס' בקשה: 20170172 מספר תיק בנין: 8698

שם המבקש: שעשוע עודד וסממה אריה חיים

כתובת: חדרה, נווה ים מספר 41
גוש: 10570 חלקה: 537

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה של 10% בקו בנין צדדי (המתבטא ב- 30 ס"מ).

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170173 הגליל 21, גבעת אולגה

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:

לתוספת מגורים לדירה קיימת בקומת הקרקע של בית משותף בן שתי קומות הכוללת: ממ"ד,
פרגולה, מחסן , חנייה מקורה, גדר והריסות .

מס' בקשה: 20170173 מספר תיק בנין: 3644

שם המבקש: נחום ארז ודנה

כתובת: חדרה, הגליל מספר 21 גבעת אולגה
גוש: 10570 חלקה: 226 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
הקלה בקו בנין קדמי בהתאם לקו בנין קודם שלפיו בנויים רוב המבנים באותו קטע
רחוב (מצומת לצומת) .
הקלה של 6% בניה נוספים לשטח הרצפה הכולל .
הקלה של 3% בתכסית הקרקע המותרת.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה/השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ברח' הלל יפה 9, חדרה 3820312. שעות קבלת קהל: א', ה' 13:00-09:00, ג' 18:30-16:00. ניתן גם לשלוח לפקס 04-6303251, למייל sigalh@hadera.muni.il
טל לבירורים נוספים: 04-6303744/741/756.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים מיום תאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
צביקה גנדלמן, ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

20170568 ירחיב

פרסום הקלה/שימוש חורג/סטייה מהתשריט עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון בקשה:

בתיק בניה מס':7950 תשריט מס': 20170568

בגוש:9215 חלקה: 27 ישוב: ירחיב

שם המבקש:מרום גולי

מהות החריגה / הקלה / סטייה מתשריט:

כל המעוניינים, אם כבעל הנכס ואם מבחינה אחרת, בקרקע, בבניינים או בנכסים הנ"ל שהתכנית עשויה להשפיע עליהם, יוכל לעיין בעותקי התכנית, במשרדי הועדה המקומית הנ"ל בשעות קבלת קהל ולהגיש התנגדות לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה.
קבלת קהל: ביום ב' בין השעות 16:00-12:30, ביום ד' בין השעות 14:30-08:30
ד"ר מוטי דלג'ו, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

20161211 לוי אשכול 3

בקשה מס': 20161211

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

רוזנברג רביב מרחוב לוי אשכול 3 הרצליה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: לוי אשכול 3 הרצליה

גוש: 6668 חלקה: 1242

מהות הבקשה:
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל-2.45 מ' לצורך העברת מערכות טכניות

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20170216 השילוח 9

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת בניה עבור 1 יח"ד בקומת קרקע + ממ"ד.

כתובת: השילוח 9 חולון גוש: 7342 חלקה: 37

על שם :דבוש אסף תיק בניין מספר: 380205500 בקשה מספר : 20170216

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• תוספת של 6% משטח החלקה (1653/24 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
• קו בניין צדדי 1.26 מ' במקום 3.00 מ' לממ"ד.
• קו בניין אחורי 2.70 מ' במקום 3.00 מ'.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

20170649 השושנים 8

בקשה מס': 20170649

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

י.לי-דה השקעות בע"מ מרחוב קדושי בלזן 1 דירה 10 אשדוד

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: השושנים 8 הרצליה

גוש: 6529 חלקה: 139

מהות הבקשה:
– הודעה על חיזוק המבנה מכוח סעיף 27 לתמ"א 38 הכוללת:
תוספת 2.5 קומות, בניה בקומת עמודים, תוספת בניה לדירות הקיימות וסגירת מרפסות, ממ"דים, מעלית,
גזוזטראות, תוספת של 5 יחידות דיור, מתקני חניה, חניות, שינוי קוי בנין , גדרות ופיתוח שטח.
סה"כ 6.5 קומות כולל קומת הקרקע, סה"כ 11 יחי"ד.
– הקלה בקו בנין צפון מערב למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
– הקלה בקו בניין קידמי לגזוזטראות הנמצאות לפחות 2.5 מ' מעל מפלס פני הקרקע הסופיים,
דהיינו: עד 2.00 מ' במרווח.
– הקלה של עד 10% בקו בניין צדדי עבור גזוזטראות.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

20161079 הנביאים 5

בקשה מס': 20161079

הודעה לפי סעיף 4.1.7 (ד) לתכנית הר/2213, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 7.1.4 (ד) לתכנית הר/2213 , כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

מגן גיל חב' לבנין בע"מ מרחוב אחוזה 100 רעננה

בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: הנביאים 5 הרצליה
גוש: 6530 חלקה: 235 מגרש: 4
מהות הבקשה:
– הודעה על חיזוק המבנה מכוח סעיף 27 לתמ"א 38 הכוללת:
תוספת 2.5 קומות, בניה בקומת עמודים, תוספת בניה לדירות הקיימות וסגירת מרפסות, ממ"דים, מעלית,
גזוזטראות, תוספת של 5 יחידות דיור, מתקני חניה, חניות, שינוי קוי בנין, גדרות ופיתוח שטח.
סה"כ 6.5 קומות כולל קומת הקרקע, סה"כ 11 יחי"ד.
– הקלה בקו בנין למתקני חניה תת-קרקעיים בגבול חלקה
– הקלה בקו בנין צפון מזרחי לממ"דים- 0.39 במקום 4.00
– הקלה בקו בניין צפון מערבי לגזוזטראות 2.68 במקום 4.00
– הקלה בקו בניין דרום מזרחי לממ"דים וגזוזטראות – 2.00 במקום 4.00
– הקלה בקו בניין דרום מערבי לגזוזטראות 2.70 במקום 3.00
– הקלה של 40% בקו בניין דרום מזרחי לגזוזטראות 2.40 במקום 4.00
– הקלה של עד 10% בקו בניין דרום מערבי לגזוזטראות 2.70 במקום 3.00
– הקלה של עד 10% בקו בניין צפון מערבי לגזוזטראות 3.60 במקום 4.00

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

1420170041 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170041
שם המבקש: פוקרא בלאל חליל שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17543 חלקה: 53 מגרש: 100/1 בכתובת: בועינה נוג'ידאת

מהות הבקשה : הוספת שתי
קומות מגורים מעל בית קיים סך הכל 6 יחידות דיור במגרש

מהות ההקלה: הוספת שתי קומות מעל מבנה קיים בהיתר שאינו שומר על
מרווחים מגבולות המגרש בכפוף לסעיף מבניים קיימיים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

20170408 יצהר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6415 חלקה: 426 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: יצהר

ההקלות המבוקשת :
הוספת קומה שניה

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון

20170396 יחיעם

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק, הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון, בקשה להקלה

בגוש: 6598 חלקה: 464 מגרש:

המסווגת כיעוד: אזור מגורים א

ברחוב: יחיעם

ההקלות המבוקשת :
בית מגורים קוטג חדש מעל מרתף הכולל. ממ"ד + חצר אנגלי + מעלית + גדרות + חניה לא
מקורות במקום בית ומבנים להריסה

באחוזי בניה מגיעה ל –

בקווי בניה :

כל מי שיש לו התנגדות להוצאת ההיתר/אישור ההקלה, במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרחב תכנון רמת-השרון, את התנגדותו המנומקת ולציין כתובתו המדויקת.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך קבלת הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
עו"ד אבירם גרובר, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון