ניר ישראל 45

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית בית מגורים חדש לבן ממשיך

גוש: 2674 חלקה: 8 מגרש: 45

בכתובת: ניר-ישראל, מבנה מספר: 45

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20170130

ע"י : צ'סנר אהוד צ'סנר עמית חן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בניית בית מגורים חדש לבן ממשיך
והקלה לתוספת שטחים מתוך 6%
מתכנית שהופקדה לפני 1989 כ- 8.95 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *