120160007 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס ' 120160007
שם המבקש: יוסף מוחמד שם העורך: אטרש פריד
בגוש: 16971 חלקה: 47 מגרש: 86 בכתובת: דבוריה להקמת בית מגורים חדש הכולל שתי קומות יחידת דיור אחת
מהות ההקלה: שימש חורג מתכנית לכניסה למגרש משטח ציבורי פתוח לתקופה של שלוש שנים
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *