120160012 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120160012 למתן לגליזציה למבנה ראשון במגרש לקומת מרתף המשמשת חניה, וקומת קרקע המשמשת למגורים ןמחסן בית, וקומה ראשונה המשמשת למגורים (3 יחידות דיור ), וקומה שניה המשמשת למגורים (3 יחידות מגורים) וממ"ד וחדר מדרגות

שם המבקש: חטיב אמל שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: חלקה: מגרש: בכתובת: דבוריה

מהות ההקלה:העברת שטחים עיקריים לשטחי שירות בקומת מרתף וקומת קרקע במסגרת סך הכל אחוזי בניה מותרים.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *