120170052 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120170052 מספרו ברשוי זמין :5728771810

שם המבקש: חטיב אחמד שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 16991 חלקה: 8 מגרש: 8 בכתובת: דבוריה

למתן לגליזציה לחלקי מבנה בבית קיים בשתי קומות(חלק מהמבנה עם היתר בניה)ואינו שומר על מרווחים מגבולות המגרש ותוספת קומת (ב) למגורים הכוללת יחידת מגורים אחת באותו קונטור של הבניה הקיימת

מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים מקומות עליונות לקומה במפלס 00.00 מ ובכפוף לסעיף מבניים קיימים

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *