120170056 דבוריה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 120170056 רישוי זמין מספר5411431010

שם המבקש: יוסף בדיעה שם העורך: אטרש סעיד
בגוש: 16972 חלקה: 32 מגרש: 32/17 בכתובת: דבוריה

להקמת בית מגורים דו משפחתי בשתי קומות הכולל 4 יחידות דיור

מהות ההקלה: העברת אחוזי בניה עיקריים מקומות עליונות לקומה במפלס 300+מ ,והעברת אחוזי הניה בשטחי שירות מקומות עליונות לקומה במפלס +00.00 מ והכל במסגרת סך הכל אחוזי הבניה המותרים
בניית גזוזטרה בחזית מגרש החודרת לקו הבניין הקדמי ב2 מטר וגובהה מעל הדרך בחזית המגרש מעל 2.5 מ

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *