1420160033 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי" ת.ד .515 כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס '1420160033
שם המבקש: דלאשה אחמד עקאשה שם העורך: חמודה עומר
בגוש: 17543 חלקה: 48 מגרש: 1/48 בכתובת: בועינה נוג'ידאת למתן לגליזציה לבני קיימת למגורים הכוללת ארבע יחידות דיור ללא שמירת מרווח קדמי בכפוף לסעיף מבניים קיימים והעברת אחוזי בניה משחים עיקריים לשטחי שרות במסגרת סה"כ אחוזי בניה מותרים
כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *