1420170071 בועינה נוג'ידאת

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1420170071

שם המבקש: פוקרא עותמן מוחמד שם העורך: עומר חמודה
בגוש: 17543 חלקה: 79 מגרש: 34 בכתובת: בועינה נוג'ידאת הקמת תוספת בניה להרחבת דירה בחזית קדמית למבנה קיים בשלוש קומות סה"כ 2 יחידות דיור

מהות ההקלה:הבניין הקיים אינו שומר על מרווח מנימלי מקו בניין אחורי (2.7 מ במקום 3.0 מ)

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *