1720170030 מגדל

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הגליל המזרחי, ת.ד .515, כפר תבור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965
ניתנת בזאת הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה להיתר בניה מס' 1720170030 להקמת יחידת דיור חדשה המהווה חלק מבניה עתידית לפי תכנית בינוי הכלולה בבקשה להיתר, במגרש הכולל 3 יחידות בשני מבנים נפרדים.

שם המבקש: שמעון צרויה שם העורך: קרעין זיאד
בגוש: 15510 חלקה: 77 מגרש: בכתובת: מגדל

מהות ההקלה: הקלה במספר המבנים המותרים במגרש עפ"י תכנית ג/5216 –
שני מבנים מוצעים במקום מבנה אחד כאשר המרחק המינימלי ביניהם הוא 8מ' (בבקשה זו מוצעת יחידת דיור אחת במבנה הדרומי מתוך 3 יחידות המתוכננות במגרש בשני מבנים ) והקלה על אי שמירת מרווח צדדי מהגבול הדרומי (3.60מ' במקום 4.00מ') והקלה על אי שמירת מרווח אחורי מהגבול המזרחי (3.60מ' במקום 4.00מ').

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
שעות קבלת קהל: ימים ב, ג, ה – 13:30-8:30
מנחם עדי – מהנדס הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *