20101217 אחיטוב

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.
גוש: 8224
חלקה: 40
מגרש: 52
בישוב: אחיטוב
תיק בניין: 1020103
מספר בקשה: 20101217
ע"י: פיגארו יחזקאל והלה .
ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:
קו בניין צד מ- 2.40 מ' עד 1.50 מ' במקום 4.00 מ' לממ"ד כתוספת לבית מגורים.
בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *