20130146 מבשרת ציון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל בקשה למתן היתר בניה:

הקמת 3 בנייני מגורים- סה"כ 42 יח"ד כולל הקלה.

מס' בקשה: 20130146 מספר תיק בנין: 5000000000

שם המבקש: י.ד. בראזני נכסים ובנין (1983) בע"מ

כתובת: מבשרת-ציון, הראל מספר

גוש: 30447 חלקה: 5 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

* הקלה ביטול הדרישה מהתב"ע להקמת קיר אקוסטי בין שצ"פ אינטנסיבי לבין בתים גובלים עם השצ"פ מכיוון רחוב השלום בהתאם להסדר שהגיעו הצדדים, חתימת הדיירים הגובלים וחוות דעת היועץ האקוסטי"

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו. לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
רותי שורץ חנוך, יו"ר הועדה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *