20140259 קיבוץ גלויות 10

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל שינויים למבנה קיים, יח"ד בקיר משותף, הכוללים: הגדלת קומת קרקע, ממ"ד, הוספת חדר על הגג, שני משטח חניה, פרגולה, גדרות, פילרים, הריסת מחסנים במרווח האחורי, מדרגות חיצוניות מברזל.

בגוש 6653 חלקה 123 מגרש 1
מס' בקשה: 20140259
כתובת: קיבוץ גלויות 10 הוד-השרון
ע"י אברהם יורם

מהות ההקלה המבוקשת:

1. הקלה להגדלת סטייה מקו בניין לפי סעיף 4 (א) (2) בתקנות התכנון והבנייה .
בניית שני בנינים צמודים על שני מגרשים גובלים עם קירות בנויים בחפיפה בגבול
המשותף.
2. הקלה בהקטנת קו בניין צדדי( צד מזרח) ב-6.7% מ-3.0 מ' ל-2.80 מ'.
3. בניית ממ"ד מעבר לקו בניין צידי, מבוקש 0 מ' במקום 3.0 מ'
4. הקלה לחניות לא מקורות בניגוד לאמור בתכנית הר/ 1002
5. הקלה מהוראות התב"ע הר/1002 :מבוקשת חניה בתחום החלקה במקום על קו 0.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *