20140426 האחדות 7

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הריסת קראוון, פחון וסככה ובניית תוספת בניה בשתי קומות, ליח"ד דיור אחת המהווה חלק ממבנה דו-משפחתי.
הבקשה מציעה הקלה לעניין :
קו בניין צדדי 2.0 מ' במקום 3.0 מ' המותרים

מס' בקשה: 20140426 מספר תיק בנין: 601443

שם המבקש: לביא שולמית

כתובת: פרדס חנה – כרכור, האחדות מספר 7

גוש: 10142 חלקה: 26 מגרש: 1

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

קו בניין צדדי 2.0 מ' במקום 3.0 מ' המותרים

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *