20150393 התפוח 91

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה – חדרה
1965 הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה בקשה למתן היתר בניה:
הקמת בית מגורים חד קומתי שיכיל: ממ"ד ,מחסן, חניה מקורה, מדרגות חיצוניות עליה לגג ,פרגולות, משטחים מרוצפים, שינויים ותוספת לבית קיים. סה"כ 2 יח 'דיור .
מס' בקשה: 20150393 מספר תיק בנין: 2839
שם המבקש: לוי אילנית
כתובת: חדרה, התפוח מספר 91
גוש: 7731 חלקה: 353
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה של %10 בקו בנין צדדי צפוני.
הקלה משטח שירות לשטח שירות בשיעור של 4 מ"ר.
הקמת ממ"ד בקו בנין צדדי 1.75 מ 'מגבול החלקה.
פרסום נוסף: הקלה של%10 בתכסית הקרקע המותרת.

כל מי שיש לו התנגדות לאישור ההקלה / השמוש החורג הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב לוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
התנגדויות תתקבלנה במשך 15 ימים, מיום תאריך פרסום הודעה זו ו/או מהתאריך המוטבע על מעטפת המשלוח (המאוחר מבין שניהם) ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

צביקה גנדלמן
ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *