20150603 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 7923
חלקה: 65
מגרש:
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200006
מספר בקשה: 20140603
ע"י: רוזן לאה .

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1. קו בניין צפוני לבית מגורים עד 2.70 מ' במקום 4.00 מ' בקיר ללא פתחים;
2. מרחק בין 2 בתי מגורים 2.55 מ' במקום 5.00 מ';
3. קו בניין לסככת חנייה 0 מ' במקום 1.50 מ'.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *