20150697 מבקיעים 53

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים להיתר מס' 20110392 (העמדה שונה)

גוש: 2844 חלקה: 2 מגרש: 53

בכתובת: מבקיעים, מבנה מספר: 53

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20150697

ע"י : בטיטו אברהם בטיטו הילה

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית שינויים להיתר מס' 20110392 (העמדה שונה)
הסדרה בדיעבד של בריכת השחיה ותוספת שטחי בניה+ הקלה
הקלה
הקלה לבריכה לשימוש פרטי בקו בנין מערבי אחורי במרחק של 1.66 מגבול מגרש
קלה לשינוי בגובה גדר מ1.20 מ' לפי תב"ע – צפונית ל 1.33 מ', דרומית ל1.32 מ', מערבית 1.31 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *