20150929 ארבע הארצות 12

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת קומות חמישית ושישית מתוקף תמ"א 38 + ממ"דים + מרפסות שמש + תוספת דירות גן בקומה
המפולשת + דירות גג + הרחבת הלובי ומחסנים + תוספת מעליות + מחסנים במרתף. תוספת 13 יח"ד
בבנין קיים בן 4 קומות. סה"כ 29 יח"ד.
2. הריסה חלקית של קומת העמודים.

כתובת: ארבע ארצות 12 חולון גוש: 7126 חלקה: 80

על שם :בר יוסף ובניו יזמות עסקית בע"מ תיק בניין מספר: 343400000 בקשה מספר : 20150929

1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
• קו בניין קדמי 0.53 מ' במקום 5.00 מ' לכיוון מזרח עבור בניית ממ"דים.
• קו בניין צידי 0.66 מ' במקום 3.00 מ' לכיוון דרום עבור בניית ממ"דים.
• קו בניין קדמי 0.80 מ' במקום 5.00 מ' עבור בניית מעלית לכיוון רחבת החניה.
• שטח יח"ד אחת 56 מ"ר במקום 72 מ"ר.
• קו בניין קדמי 0.00 מ' במקום 5.00 מ' עבור מכפיל חניה לכיוון רח' ארבע ארצות

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *