20160149 אז"ר

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

דיון חוזר בעיקבות ועדת שימור.
1.שמוש חורג במגרש המיועד לצרכי ציבור עבור גלריה לציור במבנה מגדל מיים קיים לתקופה ש
10 שנים

כתובת: אז"ר (א. ז רבינוביץ) חולון גוש: 7168 חלקה: 139

על שם :עיריית חולון תיק בניין מספר: 364400000 בקשה מספר : 20160149

1.שמוש חורג במגרש המיועד לצרכי ציבור עבור גלריה לציור במבנה מגדל מים קיים לתקופה ש
10 שנים

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *