20160183 שושנת העמקים רסקו

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן שימוש חורג.
גוש: 8322
חלקה: 171
מגרש: א
בישוב: שושנת העמקים רסקו
תיק בניין: 3040171
מספר בקשה: 20160183
ע"י: פרטוש שושנה .

השימוש חורג הוא כדלקמן:

1. שימוש בשטח של 42 מ"ר בבית מגורים למעבדת אלקטרוניקה לתקופה של 5 שנים.
2. שימוש במבנה חניה בשטח של 23 מ"ר לקיוסק לתקופה של 5 שנים.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול
לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת
קהל: ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30.

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימים ב' ה' בין השעות 12.30 – 8.30 ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון.
ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

בכבוד רב,

רני אידן
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
עמק חפר

 

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *