20160190 בית שקמה 531

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית מצבית להיתר 20140336 הכוללת הסדרת מחסן ,תוספת שטחים והקלות

גוש: 2572 חלקה: 167 מגרש: 531

בכתובת: בית שקמה, מבנה מספר: 531

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160190

ע"י : שירז יוספי יוספי אלכסנדר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית מצבית להיתר 20140336 הכוללת הסדרת מחסן ,תוספת שטחים והקלות
העברת 2.60 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת הקרקע לצורך הגדלת שטח עיקרי בקומה 173.92 מ"ר ל 176.52 מ"ר כתוספת להקלה שאושרה בהיתר מס' 20140336
סה"כ שטח עיקרי בקומה מ 30% – 32.68%

עדכון תכסית מותרת ללא חישוב שטח ממ"ד להקלה שאושרה בהיתר מס' 20140336
הגדלת תכסית קרקע מ35.91% ל36.37% המהווים 2.48 מ"ר
סה"כ תכסית מ 30% – 36.37%

הקלה בדיעבד לגובה גדר אחורית צפון מערבית מ 1.50 ל1.87
ולגובה חומה צידית צפון מזרחית מ1.50 ל 2.30

הקלה לשינוי מיקום מחסן ( בהעדר הוראה בתב"ע ימוקם בתחום קוי הבניין ) ל קו בניין 0 צידי צפון מזרחי ואחורית צפון מערבי

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *