20160190 נצח ישראל 67

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית הוד השרון, בקשה להיתר ל הקמת יח"ד צפון-מערבית נפרדת במגרש בו קיימת יח"ד אחת, הכולל: 2 קומות מעל מרתף, 2 חניות מקורות, פרגולות, בריכת שחיה.

בגוש 6411 חלקה 45 מגרש
מס' בקשה: 20160190
כתובת: נצח ישראל 67 הוד-השרון
ע"י מעודד דדי ויפעת

מהות ההקלה המבוקשת:

1. העמקת גובה חצר אנגלית מ- 1.50 מ' מתחת ל- 0.00 ע"פ התקנות עד מפלס רצפת
המרתף.
2. הקלה בגודל מגרש מינימלי לבניית בריכת שחייה, מבוקש בשטח 490 מ"ר במקום 500
מ"ר המותרים בתכנית.
3. הקטנת המרחק בין בריכת השחיה לגבול המגרש: מבוקש 1 מ' במקום 2 מ' המותרים
בתוכנית
4. הקלה מתכנית בינוי שאושרה בהיתר שמספרו 3795 , מבוקש לשנות מיקום שתי החניות
העורפיות לחזית החלקה.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן: ימים ב' , ה' 08:30-12:00, יום ג' אחה"צ 15:30-17:30
הועדה המקומית לתכנון ולבניה, הוד השרון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *