20160231 הרחבה 16, גאיה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי-+ הקלה 3427378535

גוש: 2898 חלקה: 16 מגרש: 16

בכתובת: גיאה – הרחבה, מבנה מספר: 16

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160231

ע"י : הרמתי אור

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי-+ הקלה 3427378535
הקלה
שינוי מהוראות התכנית, מגג רעפים לגג שטוח בלבד.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *