20160418 עצמון 5 ד', שכונה צפונית

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת עילית בקשה להקלה

בכתובת : רחוב עצמון 5 ד 5, שכונה: שכ' צפונית

בגוש: 17734 חלקה: 49 מגרש:

ע"י : מזרחי רחמים (פרחי עדי) מס' בקשה: 20160418

מהות הפרסום:

– הקלה בקו אחורי עבור ממ"ד – בנייה בקו "אפס"

– הקלה לבניית מרפסת קומה א' בגובה של 2.5 מ' לפחות מעל מפלס פני הקרקע הסופיים,

והחורגת ב – 2 מ' או 40% לפי הנמוך מבין השניים, מהמרווח האחורי של המגרש

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית נצרת עילית במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לוועדה המקומית במשרדי העירייה.
בכבוד רב, רונן פלוט יו"ר ועדת משנה, רשות רישוי

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *