20160426 חרב לאת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה/שימוש חורג.

גוש: 7923
חלקה: 23
מגרש: 22
בישוב: חרב לאת
תיק בניין: 1200022
מספר בקשה: 20160426
ע"י: ביטון שמעון

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:
1.הקלה בשטח עיקרי 403.71 מר' במקום 350.מ"ר לשתי יחידות דיור ולא יותר מ-6%.
2.הקלה בגובה גדרות 1.55 מ' -1.95 מ' במקום 0.60 מ' הקיימים ובאורך של 91.40 מ"א.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *