20160453 חלץ הרחבה 201

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית- מגורים חד משפחתי +הקלה 1628627500

גוש: 2143 חלקה: 5 מגרש: 201

בכתובת: חלץ – הרחבה, מבנה מספר: 201

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160453

ע"י : יוחאי נתן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית- מגורים חד משפחתי +הקלה 1628627500

הקלה
1. הגדלת תכסית 30% המותרים עפ"י תב"ע ל 41.44%, המהווים 63.43 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *