20160455 מפרץ שלמה 68/הר הצופים 38

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965, בקשה למתן היתר בנייה עבור הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר בניה הכוללת:
1. תוספת בניה למרפסות פתוחות בבניין בן 9 קומות עבור 38 יח"ד.

כתובת: מפרץ שלמה 68 / הר הצופים 38 חולון גוש: 7314 חלקה: 101

על שם : נלי רוד תיק בניין מספר: 380217601 בקשה מספר : 20160455
1. הכוללות את ההקלות הבאות:
תוספת אחוזי בנייה משטח המגרש:
 תוספת של %5 משטח החלקה (5,771 מ"ר) עבור שיפור תכנון.
 קו בניין קדמי 3.00 מ' במקום 5.00 מ' למרפסות פתוחות בלבד.

הרואה עצמו נפגע או שיש לו התנגדות להיתר יגיש את התנגדותו באמצעות טופס ההתנגדות לבקשה להיתר בנייה באתר האינטרנט ההנדסי של העירייה – אגף רישוי בנייה. ניתן לעיין בבקשה, בתיאום מראש, במרכז מידע ושירות רישוי הבנייה, עיריית חולון, רחוב ויצמן 58, ימים א' , ב' , ד' ,ה' משעה 12:30-08:30 וביום ג' משעה 18:00-16:00
ההתנגדות תתקבל במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותידון בפני הוועדה הנ"ל. לאחר מועד זה לא יתקבלו התנגדויות.
זוהר נוימרק מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת משנה לתכנון ולבנייה, חולון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *