20160524 הדרים

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור בקשה למתן היתר בניה:

הקמת בית מגורים חד משפחתי חד קומתי שני בחלקה, כולל מחסן, גדרות בנויות ופיתוח שטח

מס' בקשה: 20160524 מספר תיק בנין: 602958

שם המבקש: גולדפרב אברהם

כתובת: פרדס חנה – כרכור, הדרים מספר

גוש: 10107 חלקה: 87 מגרש:

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

ניוד אחוזי בניה מקומה א' לקומת קרקע בשיעור של כ 7%

לכל מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה לועדה המקומית לתכנון ולבניה, בתוך 15 יום מיום מסירת הודעה זו.
לאחר מועד זה תובא כל התנגדות שתוגש בנושא הנ"ל לדיון בועדה המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.
ד"ר אלדד בר כוכבא, עו"ד, יו"ר ועדת משנה לתכנון ולבניה פרדס חנה כרכור

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *