20160650 זרעית

חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 מרחב תכנון מקומי מעלה הגליל
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מעלה הגליל הוגשה בקשה לקבלת הקלה בבקשה
להיתר מס' 20160650

• שם המבקש לוי מיכל נטלי ת.ז. 200387173 כתובת זרעית
• גוש: 19859 ח"ח 13-15 מגרש: 84 בישוב: זרעית
• תב"ע ג/19864 יעוד הקרקע מגורים

מהות הבקשה :
מדובר ביעוד קרקע מגורים עפ"י התכנית התקפה
מוצע
1 יח"ד 2 מפלסית
2 יח"א בחזית האחרות של המגרש
גידור המגרש מכל הכוונים .
בריכת שחייה פרטית לא מקורה
הקלה עפ"י סעיף 149 לחוק תכנון ובנייה

מהות ההקלה :

בריכת שחייה פרטית לא מקורה בחזית האחורית של המגרש בשטח של כ 20.7 מ"ר

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית מעלה הגליל, מושב מעונה, תוך 14 יום מיום פרסום הודעה זו.
א.נ.ג' מרק פסין, מהנדס הועדה המקומית

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *