20160671 מבואות ים, מכמורת

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 9066
חלקה: 4
בישוב: מבואות ים, מכמורת
תיק בניין: 5509003
מספר בקשה: 20160671
ע"י: מ.א.עמק חפר (אולם ספורט) .

ההקלה המבוקשת היא כדלקמן:

אישור שינוי נקודתי לתכנית בינוי מאושרת מס' תב/2/1/38 (אושרה בוועדה מחוזית 2010)
במסגרת הקלה מתכנית עח/1/38 ועח/200 לעניין סמכות אישור תכנית בינוי בוועדה המקומית
במקום בוועדה המחוזית.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *