20160674 אזור התעשייה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

גוש: 8389
חלקה: 199
מגרש: 3
בישוב: אזור תעשיה עמק חפר
תיק בניין: 5107122
מספר בקשה: 20160674
ע"י: איזנברג אברהם

ההקלות המבוקשות הן כדלקמן:

1.הקלה בתכסית קרקע 47% במקום 40%.
2.הקלה בגובה גדרות 3.85 מ' במקום 1.80 מ'.
בקיר הגדר המזרחית דרוג של 0.80 ס"מ.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *