20160694 נתיב העשרה 126

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר 20090551+ הקלה. 5133695798

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 126

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 126

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160694

ע"י : דותן ערן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית קיים בהיתר 20090551+ הקלה. 5133695798
הקלה
1. הקמת ממ"ד מחוץ לקוי בנין אחורי דרום מזרח מקו בנין 6.00 מ' לקו בנין 5.10 מ' המהווים 90 ס"מ.
2. בקו בנין צידדי דרום מערב מקו בנין 5.00 מ' לקו בנין 1.22 מ' המהווים 3.78 מ'.
3. העברת שטח עיקרי מקומה א לקרקע בשטח של 20.10 לצורך הגדלת תכסית קרקע.
4. הקלה לתכסית מרבית מ-175.5 לפי היתר מס' 20090551 ל 210.1 מ"ר. המהווים 34.6 מ"ר .
5. המרת 14 מ"ר שטח עיקרי לשירות מחסן.
6. הקלה לשטח מחסן מ10 מ"ר ל16 מ"ר.
7. הקלה לשינוי מיקום מחסן ממשולב בגוף בית המגורים ל קו בנין צידי מערבי 0 ובקו בנין אחורי דרומי 0.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *