20160696 נתיב העשרה 141

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תכנית שינויים לבית קיים בהיתר

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 141

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 141

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160696

ע"י : קידר אילנית קידר יואל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תכנית שינויים לבית קיים בהיתר
מספר 980469 הכוללת תוספת שטח קיים ומוצע בדיעבד ובניית ממ"ד חדש + הקלות

1. הקלה להקמת ממ"ד החורג מקו בניין קדמי דרומי מקו בניין 5 מ' לקו בניין 1.20 המהווים 380 ס"מ
ומקו בניין צידי מערבי 3 מ' לקו בניין 0.20 ס"מ המהווים 280 ס"מ
2. המרת 12.50 מ"ר שטח עיקרי לשירות לממ"ד
3. הקלה לשינוי מיקום מחסן ממשולב בגוף בית המגורים לקו בניין צידי מזרחי אחורי צפוני,
במרחק של 1.10 מ' מגבול מגרש צידי מזרחי ובמרחק של 40 ס"מ מגבול מגרש אחורי צפוני
4. הקלה לשטחו של מחסן מ-10 מ"ר ל15.36 מ"ר
5. המרת 5.36 מ"ר שטח עיקרי לשירות למחסן.
6. המרת 28.14 מ"ר שטח עיקרי לשירות למרפסות מקורות
7.הקלה לקו בניין אחורי צפוני 4% מקו בניין 6 מ' לקו בניין 5.80 מ' המהווים 20 ס"מ
סה"כ 2.40 מ"א חריגה
8.העברת כ-34.85 מ"ר שטח עיקרי עילי לקומת הקרקע לצורך הגדלת תכסית שטח עיקרי בקומה
מ-130 מ"ר ל-164.85 מ"ר
9. הקלה לתכסית מירבית מ-160 מ"ר ל-228.35 מ"ר המהווים 39.37% שהם 68.35 מ"ר

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *