20160697 בית חרות

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק-חפר, הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה למתן הקלה.
גוש: 8338
חלקה: 290
מגרש: 1א
בישוב: בית חרות
תיק בניין: 1099026
מספר בקשה: 20160697
ע"י: בית חירות "ליש חב' לפתוח

ההקלות המבוקשות הם כדלקמן:
1.הקלה בקו בניין קדמי למעלית 2.10 מ' במקום 5.00 מ' ע"פ תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית)
התשס"ב 2002 סעיף 4 (א)(1)(ז).
2.הקלה בקו בניין קדמי למדרגות חרום 0 מ' במקום 5.00 מ' ע"פ תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתכנית)
התשס"ב 2002 סעיף 4 (א)(1)(ז).
3.שימוש בגג המבנה לצורך קבלת קהל ואירועים בסטייה בדבר איסור שימוש בגג המבנה.

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל: ב' ה' בין השעות 12:30-08:30
במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה ולציין את כתובתו המדויקת וטלפון. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה.
בכבוד רב, רני אידן, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *