20160704 באר גנים (ניצנים) 1493

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל

בקשה לבנית בית מגורים חד משפחתי ובריכה לשימוש פרטי + הקלות

גוש: חלקה: 135 מגרש:

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1493

יעוד:

בקשה מספר: 20160704

ע"י : יסמין אל נתן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה לבנית בית מגורים חד משפחתי ובריכה לשימוש פרטי + הקלות
בקשה להקלה בקו בנין צידי מזרחי מ- 3 מ' ל- 2.80 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.60 מ"ר

בקשה להקלה בקו בנין אחורי צפוני מ- 5 מ' ל- 4.55 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.61 מ"ר

בקשה להקלה בקו בנין צידי מערבי מ- 3 מ' ל- 2.70 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.63 מ"ר

הקלה לקו בנין לבריכה מקו בניין צידי ואחורי 3 מ'
לקו בנין צידי מזרחי במרחק של 1.25 מ' ולקו בנין אחורי צפוני במרחק של 1.39 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *