20160705 באר גנים (ניצנים) 1208

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לבנית בית מגורים חד משפחתי ובריכה לשימוש פרטי + הקלות

גוש: 399 חלקה: 134 מגרש: 1208

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1208

יעוד:

בקשה מספר: 20160705

ע"י : אייל אל נתן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בקשה לבנית בית מגורים חד משפחתי ובריכה לשימוש פרטי + הקלות

בקשה להקלה בקו בנין צידי דרום מערבי מ- 3 מ' ל- 2.80 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.54 מ"ר

בקשה להקלה בקו בנין אחורי דרום מזרחי מ- 5 מ' ל- 4.64 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 2.09 מ"ר

בקשה להקלה בקו בנין צידי צפון מזרחי מ- 3 מ' ל- 2.70 מ' במסגרת 10% המותרים המהווים 0.77 מ"ר

הקלה לקו בנין לבריכה מקו בניין צידי ואחורי 3 מ'
לקו בנין צידי דרום מערבי במרחק של 1.10 מ' ולקו בנין אחורי דרום מזרחי במרחק של 1.51 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *