20160736 הרחבה 623, ניצן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים כחלק מדו משפחתי- .מס' תיק 7139569492

גוש: 2782 חלקה: 5 מגרש: 623 א'

בכתובת: ניצן – הרחבה, מבנה מספר: 623

יעוד: דרך מוצעת

בקשה מספר: 20160736

ע"י : אילוז גד אילוז שירית שרה אלבז מרדכי אלבז מיטל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים כחלק מדו משפחתי- .מס' תיק 7139569492
4238443308
הקלה
בקו בנין צידדי מזרחי 10% מק בנין 3 מטר לקו בנין 2.70 המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *