20160745 באר גנים (ניצנים) 1606

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משםחתי +הקלה

גוש: 395 חלקה: 78 מגרש:

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1606

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160745

ע"י : איילת רוחמה חומרי חומרי עובדיה מיכאל

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משםחתי +הקלה
הקלה
הקלה בקו בנין צידי מערבי- 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין צידי מזרחי- 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
הקלה בקו בנין אחורי דרומי- 10% מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.5 מ' המהווים 50 ס"מ

. מס' תיק רישוי 7904490336
1977532797

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *