20160767 ג'דיידה מכר

נמסרת בזאת הודעה לפי סעיפים 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965, כי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה גליל מרכזי עכו, הוגשה בקשה לקבלת הקלה

מס' בקשה: 20160767
שם המבקש אבראהים מופיד מלחם
ת .זהות 312365505
בגוש: 18529 חלקה: 6 מגרש: 1/6
ישוב: ג'דיידה-מכר
מהות ההקלה:
אחוז הבניה בשטח עיקרי במפלס 0.00/37.26, בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 אחוז הבניה המקסימלי במפלס המותרים בשטח עיקרי הוא
36% בניין מוצע בקו בניין מזרחי בבניין A בנסיגה של 2.57 מטר . מוצע ממ"ד
בבניין C בקו בניין צפוני בנסיגה של 2.45 מטר בהתאם לתכנית מתאר
מאושרת ג/7973 הנסיגה הנדרשת היא 3.0 מטר קיים 3 יחידות דיור במגרש
שמספרו 1000 בהתאם לתכנית מתאר מאושרת ג/7973 מותר שתי יחידות דיור
בלבד במגרש .

כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: מרכז שווקים השוק העירוני (מול מכבי האש) ת.ד. 460 עכו.
בכבוד רב, חסין פארס, יו"ר הועדה גליל מרכזי

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *