20160770 הרחבה 90, זיקים

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית מגורים חד משפחתי-רישוי זמין 852668718

גוש: 2832 חלקה: 4 מגרש: 90

בכתובת: זיקים הרחבה, מבנה מספר: 90

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160770

ע"י : מתן טלמון טלמון פרידמן קארן

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בית מגורים חד משפחתי-רישוי זמין 852668718
הקלה:
הקלה בגובה גג עפ"י תכנית החלה גובה 5.5 מ', לגובה 7.67 מ'.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *