20160800 באר גנים (ניצנים) 1107

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל 6503220890

גוש: 376 חלקה: 138 מגרש: 1107ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1107

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160800

ע"י : ארד יובל ארד עדית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

6503220890
הקמת בית מגורים חד משפחתי +הקלה
מס' תיק רישוי 1344439330
הקלות
1. הקלה בקו בנין צדדי דרום מזרח, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.
1. הקלה בקו בנין צדדי צפון מערב, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ', המהווים 30 ס"מ.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *