20160812 נתיב העשרה 50

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל תוספת ממ"ד לבית בהיתר 970066

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 50

בכתובת: נתיב העשרה, מבנה מספר: 50

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160812

ע"י : טס שלום טס מרים

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

תוספת ממ"ד לבית בהיתר 970066

הקלה לחריגת ממ"ד מקו בניין צידי דרומי 3 מ' לקו בניין 0.58 ס"מ
המהווים 242 ס"מ
שטח החריגה מעבר לקו הבניין מהווה 12.48 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *