20160827 הרחבה 302 נתיב העשרה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בית – מגורים חד משפחתי דו קומתי + הקלה

גוש: 1777 חלקה: 19 מגרש: 302A

בכתובת: נתיב העשרה הרחבה, מבנה מספר: 302

יעוד:

בקשה מספר: 20160827

ע"י : סגל אושרה יהודית סגל אילן
הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקלה בקו בניין צידי מזרחי 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה -14.50 מ'

הקלה בקו בניין אחורי דרומי 10% מקו בניין 3 מ' לקו בניין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ
מטר אורך של הקטע עליו מבוקשת ההקלה -3.05 מ'

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *