20160844 הכלניות 43, רכסים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה, 1965, ניתנת בזה ההודעה כי לוועדה המקומית לתכנון והבניה מורדות הכרמל הוגשה ע"י זייבלד פנחס אליהו
בקשה : ליגליזציה לשיפור מיגון + תוספת בנייה בקומה ב' + מדרגות ויציאה לגג + מחסן.

גוש: 11145 חלקה: 56 , רחוב: הכלניות 43 רכסים
שם ומספר התכנית החלה על המקרקעין נשוא הבקשה: 2/12/1, מכ/2 , מכ/201

מהות ההקלה :
• 4 קומות+ עליית גג במקום 3 קומות
• ניוד שטח של 9.21 מ"ר מקומה א' לקומה ב'
• תוספת שטח של 0.75 אחוז לתכניות שאושרו לפני 1989 המהווים 6 מ"ר
• תוספת שטח של 0.31 אחוז בהקלה לקומה נוספת לתכניות שאושרו לפני 1989 המהווים 2.5 מ"ר
• תוספת שיפור מיגון לחדר מגורים החורג מקוו בניין אחורי עד 1.00 מטר (30 אחוז מהמרווח)

ניתן לעיין בבקשה ללא תשלום במשרדי הוועדה בשעות העבודה הרגילות. המעוניין להגיש התנגדות יגישה לוועדה במכתב מנומק תוך 15 ימים מיום פרסום הודעה זו לכתובת: ועדה לתכנון ובניה מורדות הכרמל, רח' כורי 2, חיפה 3304508.
קבלת קהל: ב', ד' 08:00–13:00, יום ב' אחה"צ 15:00–17:30. יודגש כי אין בפרסום ההקלה משום נקיטת עמדה על ידי הועדה ו/או משום התחייבות לאשר הבקשה.
סמי מלול, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמל

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *