20160850 באר גנים (ניצנים) 1048

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בניית יחידת מגורים חד משפחתי , מס' תיק רישוי 5459281657

גוש: 376 חלקה: 142 מגרש: 1048ג

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1048

יעוד: מגורים חד משפחתי

בקשה מספר: 20160850

ע"י : אמסלם נאור אמסלם רונית

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בניית יחידת מגורים חד משפחתי , מס' תיק רישוי 5459281657
6274182813
הקלה
1. קו בנין צידי צפוני, 10% מקו בנין 3 מטר לקו בנין 2.70, המהווים 30 ס"מ.
2. קו בנין צידי דרומי, 10% מקו בנין 3 מטר לקו בנין 2.70, המהווים 30 ס"מ.
3.שינוי מיקום הבריכה מהוראות התכנית קו בנין (צידי אחורי 3),
לקו בנין צידי צפוני במרחק של 1.00 מ' מגבול מגרש, קו בנין אחורי מזרחי במרחק של 1.00 מ' מגבול מגרש.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *