20160865 באר גנים (ניצנים) 1054

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית מגורים חד משפחתי+הקלה – 9396791108

גוש: 376 חלקה: 139 מגרש: 1054

בכתובת: באר- גנים (ניצנים), מבנה מספר: 1054

יעוד:

בקשה מספר: 20160865

ע"י : רונן עזר יוחאי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית מגורים חד משפחתי+הקלה – 9396791108
הקלות

1. הקלה בקו בנין צידי דרום -מערב 10%, מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.

2. הקלה בקו בנין צידי צפון מזרח 10%, מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.70 מ' המהווים 30 ס"מ.

3.הקלה בקו בנין אחורי צפון- מערב 10%, מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.50 מ' המהווים 50 ס"מ.

מס' תיק רישוי 4183397234

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *