20160903 הרחבה 14, גיאה

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל הקמת בית – מגורים חד משפחתי+הקלה

גוש: 2898 חלקה: 14 מגרש: 14

בכתובת: גיאה – הרחבה, מבנה מספר: 14

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160903

ע"י : שומר עומרי

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

הקמת בית – מגורים חד משפחתי+הקלה
הקלה
שינוי גגג רעפים לגג שטוח

837747216

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *