20160906 קיבוץ גלויות 37

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה, כי הוגשה לועדה המקומית לדיון, בקשה להיתר ל תוספת בניה בקומת קרקע וקומה א' כולל מרחב מוגן.

בגוש 6653 חלקה 106 מגרש
מס' בקשה: 20160906
כתובת: קיבוץ גלויות 37 הוד-השרון
ע"י מקייטן אופיר ואביטל

מהות ההקלה המבוקשת:

הקלה בקו בניין צידי מ- 3 מ' ל- 0 מ' בקיר משותף.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעלים או מחזיקים בקרקע או בבניין, הרואים עצמם כעלולים להיפגע מאישור הבקשה להקלה, רשאים להגיש התנגדותם המנומקת בכתב לועדה המקומית, תוך 15 ימים מתאריך פרסום זה.

ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת קהל כמפורט להלן:

ימים ב' , ה' 08:30-12:00
יום ג' אחה"צ 15:30-17:30

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
"הוד השרון"

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *