20160914 נתיב העשרה 121

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בנית בית מגורים חד משפחתי הכולל בריכה לשימוש פרטי +הקלות. 2040688446

גוש: 1777 חלקה: 23 מגרש: 121

בכתובת: נתיב העשרה מגרשים, מבנה מספר: 121

יעוד: מגורים

בקשה מספר: 20160914

ע"י : נפתלי רויטל רויזמן ניר

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בנית בית מגורים חד משפחתי הכולל בריכה לשימוש פרטי +הקלות. 2040688446
הקלה
1. בקו בנין צידי צפוני, 10% מקו בנין 5 מ' לקו בנין 4.5 מ', המהווים 50 ס"מ.
2. בקו בנין צידי דרומי, 10% מקו בנין 3 מ' לקו בנין 2.7 מ', המהווים 30 ס"מ.
3. בקו בנין אחורי מזרחי, 10% מקו בנין 6 מ' לקו בנין 5.4 מ', המהווים 60 ס"מ.
4. העברת שטח עיקרי מקומה א לקומת קרקע בשטח של 10.92 מ"ר.
5. הגדלת תכסית עפ"י המוגדר בתכנית החלה 160 מ"ר ל 162.92 מ"ר, סה"כ 2.92 מ"ר.
6. ניוד שטח שירות המוגדר לפי תכנית החלה חניה מקורה לממ"ד בשטח של 4.5 מ"ר.
7.בריכה לשימוש פרטי בקו בנין אחורי 1.20 מ'. ובקו בנין צידי 1.20 מ'.
בשטח של 27.20 מ"ר.

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *