20160917 נוף שדמות 51

בקשה מס' 20160917

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י:

כספי אייל ואורית מרחוב המדרון 7 הרצליה ואילן ריבה מרחוב
לשם 20 שהם
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: נוף שדמות 51 הרצליה
גוש: 6519 חלקה: 56;

מהות הבקשה:
– הקלה לשינוי גובה חלל מרתף מ- 2.20 מ' ל- 2.50 מ'
– הקלה לקו צדדי מערבי בנין לבריכה – 1.00 מ' במקום 4.00 מ'
– הקלה לקו בניין אחורי צפוני – 5.00 מ' במקום 8.00 מ'
– הקלה לקו בנין קדמי לרחוב עבור מבנה עזר המשמש סככה
לרכב פרטי לקו בנין 0 במקום 2.00 מ' לפי תכנית המתאר.

כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל במשרדי הועדה המקומית ברחוב בן גוריון 2, הרצליה, חדר 12 בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל (ימים ג',ה' 12:00-08:30 וכן יום ב' 18:00-16:00), וכל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש התנגדות מנומקת למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 14 ימי עבודה, לא כולל שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו.
משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה- משנה

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *