20160940 מועצה אזורית חוף אשקלון 2374

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
בקשה למתן היתר בניה ל בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית לתקופה של 5 שנים עבור ולפמן תעשיות בע"מ הכוללות:עבודות פיתוח ללא הקמת מבנים או מתקנים קבועים,חישוף קרקע,יישור,הידוק תשתית והנחת מצעים בעובי כולל של

גוש: 1279 חלקה: 26 מגרש: 2374

בכתובת: מ.א חוף אשקלון, מבנה מספר: 2374

יעוד: חקלאות

בקשה מספר: 20160940

ע"י : מועצה אזורית חוף אשקלון ולפמן תעשיות בע"מ

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

שימוש חורג ל- 5 שנים לאחסון אלמנטים מבטון בקרקע שיעודה חקלאי

כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום במשרדי הועדה המקומית חוף אשקלון, בימים ובשעות קבלת קהל: ימים א', ד' בין השעות 13:30-08:30.
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע מעניין ההקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בכתב לבקשה האמורה תוך 14 יום מיום פרסום מודעה זו.
בברכה, יאיר פרג'ון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון

יש לכם התנגדות?

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *